Obavjest za proizvođače povrća-presadnica

Tokom uzgoja presadnica važno je pratiti pojavu i prisustvo štetnih organizama te ih na vrijeme suzbiti. Najbitnije je da se za presađivanje koriste samo zdrave biljke. Od štetnih organizama najčešće se javljaju lisne uši i trip, a ponekad i cvjetni štitasti moljac. Ovi štetnici se javljaju vrlo rano u proljeće, od faze kotiledona pa sve do vađenja biljaka iz zaštićenog prostora. Praćenje štetnika je moguće ljepljivim pločama različitih boja, a najčešće su to žute i plave ljepljive ploče, koje se postavljaju iznad biljaka u nasadu. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano pa preporučujemo upotrebu selektivnih insekticida. Iz uzgoja je bitno uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Zdrave presadnice su garant za sigurnu proizvodnju kao i za prinos.

Dozvoljeni insekticidi za pojedine kulture u zaštićenom prostoru:

Paprika u zaštićenom prostoru: Actara 25 WG, Match 050 EC, Runer 240 SC, Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SP, Alverde, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG, Rotor Super, Piretro Natura, Abanto, Closer, Scatto, Krisant EC i dr.

Paradajz u zaštićenom prostoru: Boxer 200 SL, Confidor SL 200, Direkt, Laser, Runner 240 SC, Pyxal, Decis 100 EC, Promanul Neu, Mospilan 20 SP, Kraft 18 EC, Decis 2,5 EC, Kohinor 200 SL, Actara 25 WG, Rotor Super, i dr.

Krastavac u zaštićenom prostoru: Piretro Natura, Confidor SL 200, Mospilan 20 SP, Harpun, Affirm, Direkt, Apache, Ritmus, Actara 25 WG, Mospilan 20 SG, Laser, Krisant EC i dr.

Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način.
Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.