Obavjest proizvođačima krompira

Zemljišni štetnici (žičnjaci, grčice, gusjenice sovica) velike štete nanose bušenjem odnosno izgrizanjem gomolja krompira. Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida širom ili u trake plitkim unošenjem u tlo. Za suzbijanje žičnjaka može se koristiti preparat Force 1,5-G, koji se primjenjuje u redove, uz obavezno plitko unošenje u tlo.
Nakon sadnje, a prije nicanja krompira, suzbijaju se jednogodišnji sjemenski korovi koji niču iz plitkog površinskog sloja. Izbor preparata zavisi će isključivo o vrsti prisutnih korova. Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova mogu se primjeniti: Stomp 330 E, Pendigan 330 EC, Dost 330 ECi sl.
Za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova mogu se koristiti: Sencor WG 70, Racer 25 EC, Scorpio 70 WG, Mistral 70 WG, Filon 80 EC i sl.
Za suzbijanje širokolisnih korova koriste se: Clomate, Clematis, Reactor 360 CS i sl. Za usjeve krompira na tržištu nema selektivnih herbicida, kojim bi uspješno mogli suzbijati neke od višegodišnjih korova kao što su slak i osjak. Zbog toga treba izbjegavati sadnju krompira gdje su dominantne ove korovske vrste, ili ih eventualno možemo u plodoredu suzbijati na strnjištu sa glifosat,2,4-D, dikamba i sl. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način, svako tretiranje je potrebno evidentirati.