Obavijest za proizvođače ozimih žitarica

Proizvođačima ozimih žitarica preporučujemo da pregledaju usjeve na moguće prisustvo uskolisnih i širokolisnih korova. Najčešći širokolisni korovi u usjevima su: mišjakinja, broćika, crvena mrtva kopriva, divlji mak, veronika i dr.Oni prezimljuju zajedno sa usjevom te su mu u proljeće konkurencija za prostor, hranu, vodu i svjetlo. Herbicidi koji se koriste u fazi nakon sjetve, a prije nicanja svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do pčroljeća. Od travnih korova to su: slakoperka, vlasnjača, mišiji repak, divlja zob i dr. U narednom periodu bi trebali izvršiti proljetni tretman sa herbicidima, a to se naročito odnosi na one koji nisu izvršili jesenji tretman.Kod primjene treba voditi računa da uskolisni korovi nebi trebali preći fazu 1-3 list, a širokolisni korovi 2-4 lista.

Naveščemo neke od herbicida koje možete koristiti za proljetni tretman vaših usjeva: Starane 250, Biathlon 4D, Trybe 75 WG,Trailer, Starlin, Pllus ili neke druge preperate zavisno od zastupljenosti kod distributera koji su registrovani za promet fitofarmaceutskim sredstvima.

Za jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove preporučujemo neke od sljedećih preparata: Hussar Od, Sekator OD, Pallas 75 WG, Tornado forte i dr.

Ako su u usjevu prisutni samo uskolisni korovi mogu se koristiti: Foxtrot ili Axial 50 EC.

Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način, svako tretiranje je potrebno evidentirati.