Obavijest za proizvođače krompira

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), je najvažniji štetnik krompira. Na manjim nadmorskim visinama gdje je ranije izvršena sjetva krompira uočena su imaga, kao i veći broj položenih jaja. Zato upozoravamo proizvođače krompira da redovno obilaze usjeve i obrate pažnju na prisustvo ličinki krompirove zlatice, kada se preporučuje upotreba insekticida.Primjena hemijskih sredstava je opravdana ako do cvjetanja ima prosječno 2-2,5 ličinki/busu. Na manjim površinama u vrtovima i baštama preporučujemo ručno sabiranje svih stadija krompirove zlatice, kako bi se smanjila upotreba pesticida.
Za suzbijanje krompirove zlatice mogu se upotrijebiti neki od slijedećih insekticida: Alverde, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Laser i dr.
Nestabilne vremenske prilike s oborinama, kao i porast temperature, znatno će pogodovati pojavi i širenju uzročnika bolesti plamenjača krompira ( Phytophthora infestans). Upotrjebiti se mogu neki od slijedećih fungicida: Infinito, Revus, Shakal 500 SC, Ridomil gold R, Alverde, Nordox 75 WG,Ortiva, Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG i dr.

Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način, svako tretiranje je potrebno evidentirati.
Insekticide koristiti u večernjim satima, obavijestiti pčelare da će se obaviti tretman sa zaštitnim sredstvima.