Lista privrednih subjekata koji su i Fazi II dostavili obaveznu dokumentaciju koji (ni) su ispunili uslove za paket podrške sa ukupnim ostvarenim bodovima po Pozivu za učešće na Svjetekoj izložbi EXPO 2020 Dubai