Lista obrtnika - zanatlija koji ispunjvaju i Lista obrtnika - zanatlija koji ne ispunjavaju uvjete za dobijanje sredstava