KONAČNA rang lista neprofitnih organizacija i udruženja koji ispunjavaju uslove i lista neprofitnih organizacija i udruženja koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu broj: 07-03-11-23106/22 od 03.06.2022. godine