Javni poziv za prodaju metodom javnog prikupljanja ponuda (tender) Hotel “IGMAN” sa pripadajućim zemljištem