POZIV za iskazivanje interesa i prijavu privrednih subjekata za paket podrške za učešće na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai