PONIŠTAVA SE I RASPISUJE NOVI JAVNI OGLAS za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju