KONKURS za ustupanje na korištenje ribolovnih područja I i VI davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina na području Kantona Sarajevo