Javni poziv za izbor banke/banaka - partnera za plasman kreditne linije uz subvencioniranje troškova kamate za kredite odobrene subjektima male privrede sa sjedištem u KS