Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana Skupštine KJP za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo