Poziv na učešće u okviru javnih konsultacija u trajanju od 30 dana na Nacrt strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo do 2030. godine

Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo pristupila je izradi Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo. Strategijom razvoja turizma Kantona Sarajevo će se osigurati validna i referentna osnova za unapređenje brojnih (pod)djelatnosti u turizmu te razraditi plan aktivnosti i koraka koje je potrebno provesti za ekološki, socijalno i ekonomski održivi rast i razvoj turističke privrede u Kantonu Sarajevo do kraja dekade.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo obavještava zainteresirane institucije, pojedince i ukupnu javnost (javni, privatni i civilni sektor) da je tekst Nacrta strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo do 2030. godine prije upućivanja Vladi Kantona Sarajevo na javnim konsultacijama u trajanju od 30 (trideset dana), odnosno u periodu od 13.03.2024. godine do 11.04.2024. godine u skladu sa članom 17. Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BIH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19).

Pozivamo Vas da dostavite Vaše primjedbe, prijedloge, dopune, izmjene, sugestije i unapređenje teksta Nacrta strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo, kao i prijedloge za strateške projekte putem obrazaca na e-mail Indira Ibričić indira.ibricic@mp.ks.gov.ba, direktorica Direkcije za turizam u sastavu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Za eventualna pitanja možete kontaktirati Direkciju za turizam u sastavu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (Indira Ibričić, Tel: 061 176 439) ili Ekonomski institut Sarajevo (info@eis.ba)