Javna rasprava na tekst Nacrta Zakona o turizmu FBiH i Nacrta zakona o boravišnoj taksi u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Dom naroda su usvojili Nacrt Zakona o turizmu u FBiH i Nacrt zakona o boravišnoj taksi u FBiH, te su zadužili predlagača zakona da u roku od 90 dana provede javnu raspravu i izradi Prijedloge predmetnih zakona.

U vezi sa navedenim pozivamo Vas da uzmete učešća u javnoj raspravi na tekst Nacrta Zakona o turizmu FBiH i Nacrta zakona o boravišnoj taksi u FBiH, koja će se održati dana 14.03.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u velikoj sali Općine Centar.

Svoje eventualne primjedbe možete i direktno dostaviti nadležnom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (adresa: Marka Marulića broj 2; email: edina.djonko@fmoit.gov.ba). Tekst Nacrta Zakona o turizmu u FBiH i Nacrta zakona o boravišnoj taksi FBiH možete pronaći na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, www.fmoit.gov.ba.