Javna rasprava na Nacrt Zakona o šumama Federacije BiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Dom naroda su usvojili Nacrt Zakona o šumama, te su zadužili predlagača zakona da u roku od 90 dana provede javnu raspravu i izradi Prijedlog Zakona o šumama.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da uzmete učešća u javnoj raspravi na tekst Nacrta Zakona o šumama koja će se održati dana 24.02.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u velikoj sali Općine Centar.

Tekst Nacrta Zakona o šumama (sa obrascem za dostavljanje promjedbi) možete preuzeti na zvaničnoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:http://fmpvs.gov.ba/upload_files/1464609683-zakonoumama275bos.pdf