Posjeta kompaniji Argeta d.o.o.

U okviru Saradničke mreže, kao dijela programa postinvesticione podrške investitorima u BiH, predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo , Općine Hadžići i Agencije za promociju stranih investitora, posjetili su kompaniju Argeta d.o.o. i razmijenili iskustva i znanja u vezi sa identifikacijom i bržim rješavanjem otvorenih pitanja investitora radi poticanja rasta i razvoja kompanija u BiH.

Samir Brodović, direktora Argete doo, Sarajevo, govorio je o trenutnoj situaciji u vezi s poslovanjem kompanije Argeta d.o.o., planovima za naredni period, posebno u pogledu proširenja proizvodnih kapaciteta, novih ulaganja i novih zapošljavanja, te istaknuo da postoji mogućnost za unapređenje i razvoj, posebno ukoliko bi došlo do veće podrške istaknutim privrednim subjektima u riješavanju njihovih otvorenih pitanja.

Posjete investitorima u BiH odvijaju se u okviru Saradničke mreže, mreže institucija na svim nivoima vlasti u BiH, koje su usmjerene na saradnju i rješavanje otvorenih pitanja investitora. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo aktivno participira u Saradničkoj mreži i podržava njene aktivnosti u cilju pružanja postinvesticione podrške privrednim subjektima na teritoriji Kantona Sarajevo. Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u BiH putem Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo.