Rekonstrukcija, sanacija i redizajn dvorana D1, D2 i D3 – KJP Centar Skenderija

Kratak sadržaj: D1, D2 i D3 su sportske dvorane izgrađene 1969. god.. Tokom agresije dvorane su pretrpile značajna oštećenja, naročito na krovnim konstrukcijama. Elaboratom o krovnim konstrukcijama urađenom od strane Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Sarajevo, postojeća krovna konstrukcija ima nosivost od 50kg/m2, što je neodrživo u našim klimatskim uslovima. Neophodno je izvršiti zamjenu krovne konstrukcije, te prilagoditi dvorane aktuelnim tehničkim zahtjevima pri organizaciji sportskih manifestacija.

Podnosilac projekta KJP CENTAR „SKENDRIJA“ doo SARAJEVO

Lokacija projekta Terezija bb, 71000 Sarajevo

Okvirni iznos ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta 3.755.000,00 KM

Trajanje projekta 6 mjeseci