Rekonstrukcija platoa - Centar Skenderija

Kratak sadržaj: Rekonstrukcijom bi se izvršila sanacija Platoa, koji je u vrlo lošem stanju, kako u građevinskom, tako i vizuelnom smislu; spriječili bi se prodori atmosferilija u prostor Privrednog grada i stvorili preduslovi za renoviranje istog; programom je obuhvaćeno: izrada izvedbenog projekta i izvođenje radova (skidanje svih slojeva Platoa do nivoa AB ploče, nabavka materijala i ugradnja novih slojeva, linijskih slivnika, gazišta, stepeništa, svih ulaza u objekat sa Platoa, te mat. za obradu pleksi kupola, holkera i diletacionih spojnica).

Podnosilac projekta KJP CENTAR „SKENDRIJA“ doo SARAJEVO

Lokacija projekta Terezija bb, 71000 Sarajevo

Okvirni iznos ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta 1.075.113,00 KM

Trajanje projekta 2 mjeseca