Pravilnik o polaganju stručnih ispita za doktore veterinarske medicine i veterinarske tehničare