Odluka o osnivanju podružnice KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo - "Podružnica 1" - Prača

Broj službenog glasila: 
28/18
Nevažeći: 
NE
Strateški: 
NE