Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
BAJRA doo Travnik, PJ 76, mesnica 4236048760773 07-06-24-3945-11 Novi Grad Braće Mulića bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BROJLER doo Sarajevo 4200523760002 07-06-24-2225 Novi Grad Rajlovačka bb Hodžić Herisa 033 590 782, 033 590 783 PP; mp; Unutrašnji promet
ECON doo Sarajevo 4201103170001 07-06-24-13795 Novi Grad Esada Midžića 27 Vehabović -Ljuta Aida 033 266 405 WM Unutrašnji promet
"Megamix" d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka bb Senad Misimović +387(0)33 774 950
BAJRA doo Travnik, PJ 64, mesnica 4236048760633 07-06-24-3945-6 Novi Grad Hrasno II Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2827 Novi Grad Kurta Schorka 7 Zornić Zilha 063 280 023 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-5314 Novi Grad Bosanska 13a Junuzović Sanela 063 280 072 PP; mp; Unutrašnji promet
"Amko komerc" d.o.o Sarajevo Novi Grad Gradačačka 1 Kulanić Nihad +387(0)33 660 624
APIFLORA doo Sarajevo 4201155990007 07-06-24-16047 Novi Grad Salke Lagumđije 13 Dobrić Damir 033 474 356 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-4030 Novi Grad Džemala Bijedića 123 Glušnica Amir 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
INTEGRAL ELEKTRO d.o.o. Sarajevo 218067220005 07-06-24-2766 Novi Grad Milana Preloga 12 Šabanović Edhem 033 640 394, 033 802 579 WM Unutrašnji promet
"Econ" d.,o.o Sarajevo Novi Grad Esada Midžića 27 Čobić Adis +387(0)33 266 406
BAJRA doo Travnik, PJ 32, mesnica 4236048760323 07-06-24-3945-1 Novi Grad Smaje Šikala 39 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
LEDO doo Čitluk, PJ Sarajevo 07-06-24-5125 Novi Grad Rajlovačka bb Alispahić Izudin 036 653 120 WM Unutrašnji promet
"Konzum" d.o.o. Sarajevo Novi Grad Džemala Bijedića 123 Ramiz Musić +387(0)63 790 810
OD Baltić Sarajevo 4033520210006 07-06-24-9567 Novi Grad Feriza Zumbula 10 ltić Izet 061 210 588, 033 617 311 PP; mp; Unutrašnji promet
"Swisslion Takovo" d.o.o Sarajevo Novi Grad Safeta Zajke 81 Šumar Zoran +387(0)33 674 495
OR mesnica PROMEX 07-06-24-7967 Novi Grad Aleja Bosne Srebrne 40a Mujanić Jasmina 062 507 035 PP; mp; Unutrašnji promet
ORM SAMIR, vl. Duškaj Mirza 4301839750000 07-06-24-14117 Novi Grad Trg solidarnosti 33 Duškaj Mirza 033 546 110 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-7993 Novi Grad Gradačačka 56 Đulović Elvedin 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
"Kolba" d.o.o Sarajevo Novi Grad Bačići bb Omeragić Enis +387(0)33 770 650
"Mališić" export import d.o.o Čitluk, PJ Sarajevo Novi Grad bojnička 85 Bajić Aleksandar +387(0)36 651 446
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2819 Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Kubat Elvira 063 280 069 Unutrašnji promet
OR mesnica SAMIR 4301839750000 07-06-24-3744 Novi Grad Trg solidarnosti 33 Duškaj Mirza 033 546 110 Unutrašnji promet
Mercator d.o.o. Sarajevo Novi Grad Bosanska 13 Ramiz Musić +387(0)33 286 123
MALIŠIĆ export imort doo Čitluk PJ Sarajevo 07-06-24-269 Novi Grad Bojnička 85 Peštek Nermin 036 651 446 WM Unutrašnji promet
"Jasal" d.o.o Sarajevo Novi Grad Trg ZAVNOBIH-a 16 Sanela Tahirović +387(0)33 460 715
"Planet" d.o.o Posušje, Podružnica Sarajevo Novi Grad Safeta Zajke 271 Kestin Ismet +387(0)33 491 200
Zvečevo Commerc doo Sarajevo 4200108940003 07-06-24-10589 Novi Grad Olimpijska bb Muhotić Safet 033 766 255 WM Unutrašnji promet
BROJLER doo Sarajevo 4200523760002 07-06-24-9760 Novi Grad Rajlovačka bb Ivanović Zlatan 033 590 782 SH; A; Unutrašnji promet