Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
"Deus" d.o.o Sarajevo Novi Grad Trg nezavisnosti 16 Dedović Kemal +387(0)61 908 770
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3893 Novi Grad Tržni centar Dobrinja bb Ćatović Fikret 033 456 214 Unutrašnji promet
TD "Marketi" d.d. Sarajevo Novi Grad Olimpijska 52 Nikica Brezar +387(0)33 465 973
MEGAMIX doo Sarajevo 4200017980002 07-06-24-13437 Novi Grad Rajlovačka bb Misimović Senad 033 774 975 WM Unutrašnji promet
TD MARKETI d.d. Sarajevo 4200711170000 07-06-24-20155 Novi Grad Olimpijska 12 Brezar Nikica 033 523 408 PP; mp; Unutrašnji promet
HEXIM d.o.o. Sarajevo 07-06-24-8074 Novi Grad Bačići bb Bajić Aleksandar 065 882 888 WM Unutrašnji promet
"MCI" d.o.o Široki Brijeg, Podružnica Sarajevo Novi Grad Safeta Zajke 269 Gotovac Zvonimir +387(0)33 433 239
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-8805 Novi Grad Rajlovačka bb Musić Ramiz 061 790 810 WM Unutrašnji promet
"Ledo" d.o.o Čitluk, Podružnica Sarajevo Novi Grad Rajlovačka bb Alispahić Izudin +387(0)36 653 120
SPRIND doo Sarajevo 4200279320003 07-06-24-3714 Novi Grad Rajlovačka cesta bb Banović Milenko 033 808 205 WM Unutrašnji promet
VELVET TRADE doo Sarajevo 4200331180002 07-06-24-2285 Novi Grad Džemala Bijedića 162 Begić Murat 033 766 470 WM Unutrašnji promet
“Alpiko” doo Sarajevo 4200494050003 07-06-24-6452 Novi Grad Džemala Bijedića 149 Đombić Mustafa 033 234 901, 033/768 856 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2828 Novi Grad Gradačačka 56 Đulović Elvedin 063 280 028 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-10056 Novi Grad Kurta Schorka 7 Zornić Zilha 061 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
ATACO doo Mostar, Podružnica Sarajevo 4227039510056 07-06-24-13690 Novi Grad Adema Buće 102 Šabić Vedad 033 710 390 WM Unutrašnji promet
KOLBA doo Sarajevo 07-06-24-5605 Novi Grad Bačići 25 Omeragić Enis 033 770 650 WM Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 76, mesnica 4236048760773 07-06-24-3945-11 Novi Grad Braće Mulića bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
"ASA ŠPED" d.o.o Sarajevo Novi Grad Rajlovačka bb Emir Dinarević +387(0)33 770 956, +387(0)33 782 770
“INTERINVEST” doo Sarajevo 4200929550009 07-06-24-8009 Novi Grad Safeta Zajke 269 Krupalija Mirsada 033 432 384 WM Unutrašnji promet
"Velvet trade" d.o.o Sarajevo Novi Grad Džemala bijedića 162 Jasmina Čatović +387(0)33 453 048
Robot general trading Co doo Sarajevo 4200442090002 07-06-24-5703 Novi Grad Rajlovačka cesta 41 Oruč Selver 033 771 401 PP; mp; Unutrašnji promet
Mercator d.o.o. Sarajevo Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Ramiz Musić +387(0)33 286 123
MCI d.o.o. Široki Brijeg PJ Sarajevo 07-06-24-8456 Novi Grad Safeta Zajke 269 Gotovac Zvonimir 033 433 239 WM Unutrašnji promet
SUPERIOR GROUP doo Sarajevo 4201534400004 07-06-24-6358 Novi Grad Safeta Zajke 400 Toroman Senur 033 765 515 WM Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 64, mesnica 4236048760633 07-06-24-3945-6 Novi Grad Hrasno II Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
ASA ŠPED doo Sarajevo 4200790290007 07-06-24-1222 Novi Grad Rajlovačka bb Dinarević Emir 061 106 589 WM Unutrašnji promet
ZVIJEZDA doo Sarajevo 4200180110007 07-06-24-29855 Novi Grad Rajlovačka bb Mulabdić Sakib 033/754 141 WM Unutrašnji promet
"General logistic" d.o.o Sarajevo Novi Grad Rajlovac bb Drinjaković Nasuf +387(0)61 160 044
PLANET doo Posušje, PJ Sarajevo 4272099470024 07-06-24-4074-1 Novi Grad Safeta Zajke 271 Čolaković Vezirka 033 491 200 WM Unutrašnji promet
ATLAS TRADING doo Sarajevo 4200323830006 07-06-24-18784 Novi Grad Srđana Aleksića 323 Skopak Mirsad 033 544 633 WM Unutrašnji promet