Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
"General logistic" d.o.o Sarajevo Novi Grad Rajlovac bb Drinjaković Nasuf +387(0)61 160 044
PLANET doo Posušje, PJ Sarajevo 4272099470024 07-06-24-4074-1 Novi Grad Safeta Zajke 271 Čolaković Vezirka 033 491 200 WM Unutrašnji promet
“INTERINVEST” doo Sarajevo 4200929550009 07-06-24-8009 Novi Grad Safeta Zajke 269 Krupalija Mirsada 033 432 384 WM Unutrašnji promet
"Amko komerc" d.o.o Sarajevo Novi Grad Gradačačka 1 Kulanić Nihad +387(0)33 660 624
BROJLER doo Sarajevo 4200523760002 07-06-24-2225 Novi Grad Rajlovačka bb Hodžić Herisa 033 590 782, 033 590 783 PP; mp; Unutrašnji promet
ZVIJEZDA doo Sarajevo 4200180110007 07-06-24-29855 Novi Grad Rajlovačka bb Mulabdić Sakib 033/754 141 WM Unutrašnji promet
ECON doo Sarajevo 4201103170001 07-06-24-13795 Novi Grad Esada Midžića 27 Vehabović -Ljuta Aida 033 266 405 WM Unutrašnji promet
"Megamix" d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka bb Senad Misimović +387(0)33 774 950
ATLAS TRADING doo Sarajevo 4200323830006 07-06-24-18784 Novi Grad Srđana Aleksića 323 Skopak Mirsad 033 544 633 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-5314 Novi Grad Bosanska 13a Junuzović Sanela 063 280 072 PP; mp; Unutrašnji promet
APIFLORA doo Sarajevo 4201155990007 07-06-24-16047 Novi Grad Salke Lagumđije 13 Dobrić Damir 033 474 356 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-4030 Novi Grad Džemala Bijedića 123 Glušnica Amir 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
"Econ" d.,o.o Sarajevo Novi Grad Esada Midžića 27 Čobić Adis +387(0)33 266 406
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2827 Novi Grad Kurta Schorka 7 Zornić Zilha 063 280 023 Unutrašnji promet
LEDO doo Čitluk, PJ Sarajevo 07-06-24-5125 Novi Grad Rajlovačka bb Alispahić Izudin 036 653 120 WM Unutrašnji promet
INTEGRAL ELEKTRO d.o.o. Sarajevo 218067220005 07-06-24-2766 Novi Grad Milana Preloga 12 Šabanović Edhem 033 640 394, 033 802 579 WM Unutrašnji promet
"Konzum" d.o.o. Sarajevo Novi Grad Džemala Bijedića 123 Ramiz Musić +387(0)63 790 810
BINGO doo Export Import Tuzla 4209253450003 07-06-24-1654 Novi Grad Tuzlanska bb Džambić Senad 033 368 910, 061 684 114 Unutrašnji promet
OR mesnica PROMEX 07-06-24-7967 Novi Grad Aleja Bosne Srebrne 40a Mujanić Jasmina 062 507 035 PP; mp; Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3893 Novi Grad Tržni centar Dobrinja bb Ćatović Fikret 033 456 214 Unutrašnji promet
"Kolba" d.o.o Sarajevo Novi Grad Bačići bb Omeragić Enis +387(0)33 770 650
"Swisslion Takovo" d.o.o Sarajevo Novi Grad Safeta Zajke 81 Šumar Zoran +387(0)33 674 495
Mercator d.o.o. Sarajevo Novi Grad Bosanska 13 Ramiz Musić +387(0)33 286 123
ORM SAMIR, vl. Duškaj Mirza 4301839750000 07-06-24-14117 Novi Grad Trg solidarnosti 33 Duškaj Mirza 033 546 110 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-7993 Novi Grad Gradačačka 56 Đulović Elvedin 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
"Mališić" export import d.o.o Čitluk, PJ Sarajevo Novi Grad bojnička 85 Bajić Aleksandar +387(0)36 651 446
OD Baltić Sarajevo 4033520210006 07-06-24-9567 Novi Grad Feriza Zumbula 10 ltić Izet 061 210 588, 033 617 311 PP; mp; Unutrašnji promet
OR mesnica SAMIR 4301839750000 07-06-24-3744 Novi Grad Trg solidarnosti 33 Duškaj Mirza 033 546 110 Unutrašnji promet
MALIŠIĆ export imort doo Čitluk PJ Sarajevo 07-06-24-269 Novi Grad Bojnička 85 Peštek Nermin 036 651 446 WM Unutrašnji promet
"Jasal" d.o.o Sarajevo Novi Grad Trg ZAVNOBIH-a 16 Sanela Tahirović +387(0)33 460 715