Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
"Mursa" d.o.o Sarajevo Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Rašić Ljubo +387(0)33 235 043, +387(0)33 235 045
Mercator d.o.o. Sarajevo Ilidža Butmirska cesta 14 Čengić Damir +387(0)33 286 294
Dm drogerie markt d..o.o. Sarajevo Ilidža Blažuj 78 Slavko Medić, Murveta Hadžović +387(0)33 778 300
KREIS BH doo Sarajevo 4200308870000 07-06-24-9230 Ilidža Tvornička 3 Šipka Dževad 033 773 010, 033 773 019 WM Unutrašnji promet
"PIP BH" d.o.o. Velika Kladuša, Podružnica Sarajevo Ilidža Pijačna do br. 97 Živalj Adis +387(0)33 636 211
EURO CONTO doo, Sarajevo 4200206950009 07-06-24-3732 Ilidža Kasindolska cesta 50 Muhović Hamid 033 763 671 Unutrašnji promet
ORBICO doo Sarajevo 4200231040009 07-06-24-9422 Ilidža Lužansko polje 7 Nevrt Marina 033 756 000 WM Unutrašnji promet
MURSA doo Sarajevo 4200270960000 07-06-24-633 Ilidža I. A. Šerbe 3 Rašić Ljubo 033/235 043, 033/235 045 WM Unutrašnji promet
“Laso produkt” d.o.o. Sarajevo 4200468300005 07-06-24-11678 Ilidža Ilirska br. 7 Vukičević Senad 061 159 306 PP; mp; Unutrašnji promet
DU-ET doo Sarajevo 4200637420007 07-06-24-9541 Ilidža 13 jul br. 29 Čarkadžić Fatima 061 216 598 SH; B;C; O Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790125 07-06-24-690 Ilidža Hrasnička cesta 31 Mujanić Fuad 061 216 426 Unutrašnji promet
"Dayton Export Import" d.o.o Sarajevo Ilidža Nadosjek 177 Karačić Nusret +387(0)33 661 301
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3889 Ilidža Tržnice pijace bb Ćatović Fikret 062 869 650 Unutrašnji promet
OSPD BEGOVIĆ 4302291850007 07-06-24-6757 Ilidža Zenik bb Begović Murat 062 855 632 A; FARM Unutrašnji promet
ATZ "BH MILCH" Sarajevo sa p.o. Ilidža Crnih labudova 59, Hrasnica Žiilić Smail +387(0)33 513 891
UPI SIMES 200684340003 07-06-24-20283 Ilidža Blažuj br. 2 Ćeskin Mehmed 033 661 301 WM Unutrašnji promet
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-753 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 PP; mp; Unutrašnji promet
Dervišević Sadik 19 muznih krava 07-06-24-15995 Ilijaš Vlaškovo bb Dervišević Sedik 061 170 227 B; FARM Unutrašnji promet
Farma "Bioča" Ilijaš Ilijaš Gornja Bioča bb Imširović Kasim +387(0)61 149 549
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2831 Ilijaš Novo naselje bb Alić Sanela 063 280 045 Unutrašnji promet
IPP "Farma Ribarići" Ilijaš Ribarići bb Haskić Alma +387(0)61 130 374
IPP NIŠIĆI vl. Balović Admir 4302425480007 07-06-24-18212 Ilijaš Zlotege bb Balović Admir 061 132 816 A; FARM Unutrašnji promet
Ćatić Nezir 07-06-24-15868 Ilijaš Lješevo bb Ćatić Nezir 061 146 573 B; FARM Unutrašnji promet
IPP “FARMA RIBARIĆI” 07-06-24-3954 Ilijaš Ribarići bb Haskić Alma 061 130 374 FARM Unutrašnji promet
PP Hodžić 07-06-24-12989 Ilijaš Balibegovići bb Hodžić Mevludin 061 470 878 A; FARM Unutrašnji promet
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-754 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 Unutrašnji promet
Mustafić Gajib 07-06-24-216576 Ilijaš Lješevo bb Mustafić Gajib 033 401 089 B; FARM Unutrašnji promet
MP Olimpija doo Sarajevo 4600238320005 07-06-24-18829 Ilijaš Bosanski put 215 Kestenović Adnan 033 403 110 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-10055 Ilijaš Novo naselje bb Salčinović Elma 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-16871 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 Unutrašnji promet