Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
ŠAHBAZ doo Sarajevo 4200024680006 07-06-24-3281 Vogošća Nova željeznička stanica 25 Šahbaz Dženan 033 434 298 SH; B;C; O Unutrašnji promet
"Farmavita" d.o.o. Sarajevo Vogošća Igmanska 5a, Vogošća Omić Dževada +387(0)33 476 321
SPD "P.M. Milk" Vogošća Donja Vogošća Pjano Mirsada +387(0)61 209 766
SPD PAČO 4302293120006 07-06-24-20841 Vogošća Gora br. 4 Pačo Senid 061 880 410 B; FARM Unutrašnji promet
OR mesar HOSANA 4319609910012 07-06-24-14473 Vogošća Jošanička 131 Kadić Anisa 033 431 958 PP; mp; Unutrašnji promet
AE doo Sarajevo 07-06-24-7991 Vogošća Kamenica bb Hasanović Edna 061 501 502 SH; B;C; O Unutrašnji promet
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 07-06-24-6993 Vogošća Igmanska 5a Omić Dževada 033 476 321 WM Unutrašnji promet
"Delvir prom" d.o.o Tuzla, Poslovna jedinica Sarajevo Vogošća Igmanska bb Hadžiarapović Samra +387(0)33 424 920
Mujanić doo Sarajevo 4201000790109 07-06-24-710 Vogošća Kobilja glava 22 Mujanić Fuad 061/246 716 Unutrašnji promet
OR mesar “HOSANA” 4319609910012 07-06-24-710 Vogošća Jošanička 131 Kadić Anisa 033 431 958 Unutrašnji promet
Fejzić Enver 1507959133647 07-06-24-20840 Vogošća Donja Vogošća 60a Fejzić Enver 061 253 073 B; FARM Unutrašnji promet
SPD TYSON Vogošća 07-06-24-8946 Vogošća Kamenica bb Andelija Đulsa 061 469 706 A; FARM Unutrašnji promet
DELVIR-PROM d.o.o Tuzla PJ Sarajevo 209211020009 07-06-24-9160 Vogošća Igmanska bb Hadžiarapović Samra 033 424 920 WM Unutrašnji promet
AE doo Sarajevo 4201271470002 07-06-24-18768 Vogošća Kamenica bb Hasanović Alija 033 688 508, 061 501502 PP; mp; Unutrašnji promet