Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
TRM “AČE” Vogošća 4301341330003 07-06-24-6902 Vogošća Stara cesta 12 Hrustemović Adil 061 356 643 PP; mp; Unutrašnji promet
"Farmavita" d.o.o. Sarajevo Vogošća Igmanska 5a, Vogošća Omić Dževada +387(0)33 476 321
Latifović Kasim 07-06-24-20834 Vogošća Kamenica II/67 Latifović Kasim 061 517 305 B; FARM Unutrašnji promet
ŠAHBAZ doo Sarajevo 4200024680006 07-06-24-3281 Vogošća Nova željeznička stanica 25 Šahbaz Dženan 033 434 298 SH; B;C; O Unutrašnji promet
Pačo Mevludin 2606969174351 07-06-24-20837 Vogošća Krč br. 31 Pačo Mevludin 062 315 177 B; FARM Unutrašnji promet
Mujanovići d.o.o. Vogošća 4200108190004 07-06-24-8916 Vogošća Novi rezervoar 24 Mujanović Muris 033 485 126, 033 485 125 PP; mp; Unutrašnji promet
MEDIMPEX doo Sarajevo 4200175540001 07-06-24-10127 Vogošća Igmanska 38 Mujezin Šemso 033 476 444 WM Unutrašnji promet
“KLAS” d.d. Sarajevo, PJ Vogošća 4200495880005 07-06-24-11518-1 Vogošća Omladinska 2 Hrvić Rusmir 033 727 124 PP; mp; Unutrašnji promet
SPD "P.M. Milk" Vogošća Donja Vogošća Pjano Mirsada +387(0)61 209 766
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 07-06-24-6993 Vogošća Igmanska 5a Omić Dževada 033 476 321 WM Unutrašnji promet
"Delvir prom" d.o.o Tuzla, Poslovna jedinica Sarajevo Vogošća Igmanska bb Hadžiarapović Samra +387(0)33 424 920
AE doo Sarajevo 07-06-24-7991 Vogošća Kamenica bb Hasanović Edna 061 501 502 SH; B;C; O Unutrašnji promet
OR mesar HOSANA 4319609910012 07-06-24-14473 Vogošća Jošanička 131 Kadić Anisa 033 431 958 PP; mp; Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 22, Vogošća 4236048760242 07-06-24-3945 Vogošća Igmanska 46 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet