Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
"MP Olimpija" d.o.o Sarajevo Ilijaš Bosanski put 216, Ilijaš Kestendžić Adnan +387(0)33 403 110, +387(0)55 714 714
BAJRA doo Travnik, PJ 62, mesnica 4236048760617 07-06-24-3945-5 Ilijaš Alića rampa, Mrakovo Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
IPP “ES” vl. Smajlović Edin 4301336330009 07-06-24-16251 Ilijaš Moševačka br. 25 Smajlović Edin 061 389 934 B; FARM Unutrašnji promet
IPP “LEMEŠ A” vl. Lemeš Admin 4302453420001 07-06-24-17529 Ilijaš Lješevo 704 Lemeš Admin 061 516 030 B; FARM Unutrašnji promet
Farma "Bioča" Ilijaš Ilijaš Gornja Bioča bb Imširović Kasim +387(0)61 149 549
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-753 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 PP; mp; Unutrašnji promet
ORM SAMIR, vl. Duškaj Mirza 4301839750000 07-06-24-14117 Novi Grad Trg solidarnosti 33 Duškaj Mirza 033 546 110 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-7993 Novi Grad Gradačačka 56 Đulović Elvedin 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 64, mesnica 4236048760633 07-06-24-3945-6 Novi Grad Hrasno II Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
"Mališić" export import d.o.o Čitluk, PJ Sarajevo Novi Grad bojnička 85 Bajić Aleksandar +387(0)36 651 446
OD Baltić Sarajevo 4033520210006 07-06-24-9567 Novi Grad Feriza Zumbula 10 ltić Izet 061 210 588, 033 617 311 PP; mp; Unutrašnji promet
Mercator d.o.o. Sarajevo Novi Grad Bosanska 13 Ramiz Musić +387(0)33 286 123
BAJRA doo Travnik, PJ 32, mesnica 4236048760323 07-06-24-3945-1 Novi Grad Smaje Šikala 39 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
MALIŠIĆ export imort doo Čitluk PJ Sarajevo 07-06-24-269 Novi Grad Bojnička 85 Peštek Nermin 036 651 446 WM Unutrašnji promet
"Jasal" d.o.o Sarajevo Novi Grad Trg ZAVNOBIH-a 16 Sanela Tahirović +387(0)33 460 715
"Planet" d.o.o Posušje, Podružnica Sarajevo Novi Grad Safeta Zajke 271 Kestin Ismet +387(0)33 491 200
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2819 Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Kubat Elvira 063 280 069 Unutrašnji promet
OR mesnica SAMIR 4301839750000 07-06-24-3744 Novi Grad Trg solidarnosti 33 Duškaj Mirza 033 546 110 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-6089 Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Kubat Elvira 063 280 069 PP; mp; Unutrašnji promet
Robot general trading Co d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka cesta 41 Selver Oruč +387(0)33 771 401
HOŠE KOMERC doo Sarajevo 4200442500006 07-06-24-10288 Novi Grad Tvornička 20 Przović Amir 033 625 160 WM Unutrašnji promet
Zvečevo Commerc doo Sarajevo 4200108940003 07-06-24-10589 Novi Grad Olimpijska bb Muhotić Safet 033 766 255 WM Unutrašnji promet
BROJLER doo Sarajevo 4200523760002 07-06-24-9760 Novi Grad Rajlovačka bb Ivanović Zlatan 033 590 782 SH; A; Unutrašnji promet
FRIŠKO doo Sarajevo 4201750100007 07-06-24-1890 Novi Grad Ive Andrića 11 Pinjo Samir 033 465 973 PP; mp; Unutrašnji promet
"Dukat mljekara" d.o.o. Gradačac, Podružnica Sarajevo Novi Grad Rajlovačka crsta bb Tomaž Nidarić +387(0)33 568 230
Konzum d.o.o. Sarajevo Novi Grad Kurta Schorka 7 Ramiz Musić +387(0)63 790 810
"Bihateam" d.o.o Sarajevo Novi Grad Trešnje br. 1 Alma Čustović +387(0)33 775 450
SWISLION TAKOVO doo Sarajevo 07-06-24-8837 Novi Grad Safeta Zajke 81 Šumar Zoran 033 674 495 WM Unutrašnji promet
"Friško" d.o.o Sarajevo Novi Grad Ive Andrića 11 Pinjo Samir +387(0)33 465 973
Mujanić doo Sarajevo 4201000790141 033/617 556 Novi Grad Milana Preloga bb Mujanić Fuad 033 617 556 Unutrašnji promet