Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
"Dukat mljekara" d.o.o. Gradačac, Podružnica Sarajevo Novi Grad Rajlovačka crsta bb Tomaž Nidarić +387(0)33 568 230
"Deus" d.o.o Sarajevo Novi Grad Trg nezavisnosti 16 Dedović Kemal +387(0)61 908 770
"Delvir prom" d.o.o Tuzla, Poslovna jedinica Sarajevo Vogošća Igmanska bb Hadžiarapović Samra +387(0)33 424 920
"Dayton" d.o.o. Sarajevo Novo Sarajevo Zvornička 27 Karačić Nusret +387(0)33 661 301
"Dayton Export Import" d.o.o Sarajevo Ilidža Nadosjek 177 Karačić Nusret +387(0)33 661 301
"Bihateam" d.o.o Sarajevo Novi Grad Trešnje br. 1 Alma Čustović +387(0)33 775 450
"Avaks" d.o.o. Sarajevo Hadžići Mostarsko raskršće bb Alimanović Elvedin +387(0)33 638 870, +387(0)33 638 890
"Atlas Trading" d.o.o. Sarajevo Ilidža Blažujski drum 2 Skiopak Mirsad +387(0)33 544 633
"ASA ŠPED" d.o.o Sarajevo Novi Grad Rajlovačka bb Emir Dinarević +387(0)33 770 956, +387(0)33 782 770
"Amko komerc" d.o.o Sarajevo Novo Sarajevo Kolodvorska 12 Lošić Hamed +387(0)33 660 624
"Amko komerc" d.o.o Sarajevo Novi Grad Gradačačka 1 Kulanić Nihad +387(0)33 660 624
"Aems" d.o.o. Hadžići Hadžići Zovik 41 Fakić Safet +387(0)33 638 040
"Aems" d.o.o. Hadžići Hadžići Zovik 41 Fakić Safet +387(0)33 638 040
"AE" d.o.o Sarajevo Vogošća Kamenica bb Hasanović Edna +387(0)61 501 502