Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
"Delvir prom" d.o.o Tuzla, Poslovna jedinica Sarajevo Vogošća Igmanska bb Hadžiarapović Samra +387(0)33 424 920
Pačo Mevludin 2606969174351 07-06-24-20837 Vogošća Krč br. 31 Pačo Mevludin 062 315 177 B; FARM Unutrašnji promet
Mujanovići d.o.o. Vogošća 4200108190004 07-06-24-8916 Vogošća Novi rezervoar 24 Mujanović Muris 033 485 126, 033 485 125 PP; mp; Unutrašnji promet
SPD PAČO 4302293120006 07-06-24-20841 Vogošća Gora br. 4 Pačo Senid 061 880 410 B; FARM Unutrašnji promet
Latifović Kasim 07-06-24-20834 Vogošća Kamenica II/67 Latifović Kasim 061 517 305 B; FARM Unutrašnji promet
MEDIMPEX doo Sarajevo 4200175540001 07-06-24-10127 Vogošća Igmanska 38 Mujezin Šemso 033 476 444 WM Unutrašnji promet
“KLAS” d.d. Sarajevo, PJ Vogošća 4200495880005 07-06-24-11518-1 Vogošća Omladinska 2 Hrvić Rusmir 033 727 124 PP; mp; Unutrašnji promet
SPD TYSON Vogošća 07-06-24-8946 Vogošća Kamenica bb Andelija Đulsa 061 469 706 A; FARM Unutrašnji promet
DELVIR-PROM d.o.o Tuzla PJ Sarajevo 209211020009 07-06-24-9160 Vogošća Igmanska bb Hadžiarapović Samra 033 424 920 WM Unutrašnji promet
OR mesar HOSANA 4319609910012 07-06-24-14473 Vogošća Jošanička 131 Kadić Anisa 033 431 958 PP; mp; Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790109 07-06-24-710 Vogošća Kobilja glava 22 Mujanić Fuad 061/246 716 Unutrašnji promet
Fejzić Enver 1507959133647 07-06-24-20840 Vogošća Donja Vogošća 60a Fejzić Enver 061 253 073 B; FARM Unutrašnji promet
OR mesar “HOSANA” 4319609910012 07-06-24-710 Vogošća Jošanička 131 Kadić Anisa 033 431 958 Unutrašnji promet
SPD "Tyson" Vogošća Kamenica bb Andelija Đulsa +387(0)61 469 706