Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
Hajro Meho 07-06-24-20058 Vogošća Gora 50 Hajro Meho 062/393 031 B; FARM Unutrašnji promet
General logistic doo, Sarajevo 4201450300004 07-06-24-18549 Novi Grad Rajlovac bb, Sarajevo Drinjaković Nasuf 033 568 300 WM Unutrašnji promet
GADŽO COMERC doo Sarajevo 4200342030002 07-06-24-7794 Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Gadžo Mustafa 033 943 900 WM Unutrašnji promet
Gadžo comerc d.o.o Sarajevo Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Gadžo Mustafa +387(0)33 943 900
FRIŠKO doo Sarajevo 4201750100007 07-06-24-1890 Novi Grad Ive Andrića 11 Pinjo Samir 033 465 973 PP; mp; Unutrašnji promet
FRANCK doo Sarajevo 4200521980005 07-06-24-840 Novo Sarajevo Fetaha Bećirbegovića 45 Škaljić Edin 033 718 125 WM Unutrašnji promet
Fejzić Enver 1507959133647 07-06-24-20840 Vogošća Donja Vogošća 60a Fejzić Enver 061 253 073 B; FARM Unutrašnji promet
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 07-06-24-6993 Vogošća Igmanska 5a Omić Dževada 033 476 321 WM Unutrašnji promet
Farma "Bioča" Ilijaš Ilijaš Gornja Bioča bb Imširović Kasim +387(0)61 149 549
EURO CONTO doo, Sarajevo 4200206950009 07-06-24-3732 Ilidža Kasindolska cesta 50 Muhović Hamid 033 763 671 Unutrašnji promet
ECON doo Sarajevo 4201103170001 07-06-24-13795 Novi Grad Esada Midžića 27 Vehabović -Ljuta Aida 033 266 405 WM Unutrašnji promet
Džambas Šaban 07-06-24-19178 Hadžići Gornja Bioča, Tarčin Džambas Šaban 033 418 566 B; FARM Unutrašnji promet
DU-ET doo Sarajevo 4200637420007 07-06-24-9541 Ilidža 13 jul br. 29 Čarkadžić Fatima 061 216 598 SH; B;C; O Unutrašnji promet
DORE CHOCOLAT doo Sarajevo 4201945530006 07-06-24-8043 Centar Tešanjska 9 Dražen Redžić 033 263 230, 060 342 0245 WM Unutrašnji promet
DM drogerie markt doo Sarajevo 4201125900003 07-06-24-13032 Ilidža Blažuj 78 Medić Slavko 033 778 300 WM Unutrašnji promet
Dm drogerie markt d..o.o. Sarajevo Ilidža Blažuj 78 Slavko Medić, Murveta Hadžović +387(0)33 778 300
Dervišević Sadik 19 muznih krava 07-06-24-15995 Ilijaš Vlaškovo bb Dervišević Sedik 061 170 227 B; FARM Unutrašnji promet
DELVIR-PROM d.o.o Tuzla PJ Sarajevo 209211020009 07-06-24-9160 Vogošća Igmanska bb Hadžiarapović Samra 033 424 920 WM Unutrašnji promet
DAYTON doo Sarajevo 07-06-24-11961 Novo Sarajevo Zvornička 27 Karačić Nusret 033 661 301 PP; mp; Unutrašnji promet
Ćatić Nezir 07-06-24-15868 Ilijaš Lješevo bb Ćatić Nezir 061 146 573 B; FARM Unutrašnji promet
C.D.E.B. doo Sarajevo 4200428930006 07-06-24-9064 Novi Grad Stupska bb Ligata Jasmin 033 754 462 PP; mp; Unutrašnji promet
C.D.E.B. doo Sarajevo 4200428930103 07-06-24-10628 Novo Sarajevo Kolodvorska 12 Bibić Amina 033 721 380 PP; mp; Unutrašnji promet
BROJLER doo Sarajevo 4200523760002 07-06-24-2225 Novi Grad Rajlovačka bb Hodžić Herisa 033 590 782, 033 590 783 PP; mp; Unutrašnji promet
BROJLER doo Sarajevo 4200523760002 07-06-24-9760 Novi Grad Rajlovačka bb Ivanović Zlatan 033 590 782 SH; A; Unutrašnji promet
Bosanka doo, Blažuj 4200178130009 07-06-24-10862 Ilidža Blažuj 78 Memić Bilal 033 763 910, 033 763 911 WM Unutrašnji promet
BINGO doo Export Import Tuzla 4209253450003 07-06-24-1654 Novi Grad Tuzlanska bb Džambić Senad 033 368 910, 061 684 114 Unutrašnji promet
Bečarević doo, Sarajevo 4200454000009 07-06-24-2218 Centar Derebent 34 Bečarević Nedžad 061 100 333, 033 216 216 PP; mp; Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 76, mesnica 4236048760773 07-06-24-3945-11 Novi Grad Braće Mulića bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 74, mesnica 4236048760749 07-06-24-3945-10 Novo Sarajevo Grbavička bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 73, mesnica 4236048760722 07-06-24-3945-9 Ilidža Stupska bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet