Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2821 Centar Vrbanja 1 Subašić Alen 063 280 065 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2818 Ilidža Butmirska cesta 14 Omerbegović Semir 063 280 068 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2817 Centar Bulevar Franca Lehara 2 Milišić Edita 063 280 070 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-6056 Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kamenjašević Nihad 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-7887 Novo Sarajevo Zmaja od Bosne bb Avdaković Haris 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-6089 Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Kubat Elvira 063 280 069 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-10056 Novi Grad Kurta Schorka 7 Zornić Zilha 061 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-5314 Novi Grad Bosanska 13a Junuzović Sanela 063 280 072 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-10055 Ilijaš Novo naselje bb Salčinović Elma 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-4030 Novi Grad Džemala Bijedića 123 Glušnica Amir 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-8805 Novi Grad Rajlovačka bb Musić Ramiz 061 790 810 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-3651 Novo Sarajevo Put života 12 Huko Almir 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-1702 Novo Sarajevo Hasana Brkića 30 Sejdija Almir 063 280 076 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo Novo Sarajevo Zmaja od Bosne bb Ramiz Musić +387(0)63 790 810
Konzum d.o.o. Sarajevo Novi Grad Kurta Schorka 7 Ramiz Musić +387(0)63 790 810
Konzum d.o.o. Sarajevo Ilijaš Novo naselje bb Ramiz Musić +387(0)63 790 810
KOLBA doo Sarajevo 07-06-24-5605 Novi Grad Bačići 25 Omeragić Enis 033 770 650 WM Unutrašnji promet
JU Srednja škola poljoprivredne prehrane, veterinarske i uslužne djelatnosti 4200377840007 07-06-24-11358 Stari Grad Hamdije Kreševljakovića 55 Alić Suad 033 562 185 PP; mp; Unutrašnji promet
JU Srednja škola poljoprivredne prehrane, veterinarske i uslužne djelatnosti 4200377840007 07-06-24-13771 Stari Grad Hamdije Kreševljakovića 55 Alić Suad 033 562 185 PP Unutrašnji promet
IPP “LEMEŠ A” vl. Lemeš Admin 4302453420001 07-06-24-17529 Ilijaš Lješevo 704 Lemeš Admin 061 516 030 B; FARM Unutrašnji promet
IPP “FARMA RIBARIĆI” 07-06-24-3954 Ilijaš Ribarići bb Haskić Alma 061 130 374 FARM Unutrašnji promet
IPP “ES” vl. Smajlović Edin 4301336330009 07-06-24-16251 Ilijaš Moševačka br. 25 Smajlović Edin 061 389 934 B; FARM Unutrašnji promet
IPP NIŠIĆI vl. Balović Admir 4302425480007 07-06-24-18212 Ilijaš Zlotege bb Balović Admir 061 132 816 A; FARM Unutrašnji promet
IPP "Farma Ribarići" Ilijaš Ribarići bb Haskić Alma +387(0)61 130 374
INTEGRAL ELEKTRO d.o.o. Sarajevo 218067220005 07-06-24-2766 Novi Grad Milana Preloga 12 Šabanović Edhem 033 640 394, 033 802 579 WM Unutrašnji promet
HOŠE KOMERC doo Sarajevo 4200442500006 07-06-24-10288 Novi Grad Tvornička 20 Przović Amir 033 625 160 WM Unutrašnji promet
HOŠE KOMERC doo Sarajevo 4200442500006 07-06-24-4755 Ilidža Butmirska cesta 47 Bozalija Izet 033 625 160 WM Unutrašnji promet
Hoše Komerc d.o.o Sarajevo Ilidža Butmirska cesta 47 Izet Bozalija +387(0)33 625 160
HEXIM d.o.o. Sarajevo 07-06-24-8074 Novi Grad Bačići bb Bajić Aleksandar 065 882 888 WM Unutrašnji promet
HELJIĆ doo Sarajevo 4200110250006 07-06-24-20242 Stari Grad Zelenih beretki 28 Haljić Samija 033 447 255 WM Unutrašnji promet