Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
SOMKR “HODŽIĆ, vl. Hodžić Amir 4300628410001 07-06-24-436 Stari Grad Baščaršija 54 Muratović Dženan 033 532 631 PP; mp; Unutrašnji promet
SOMKR “HODŽIĆ" 430062841001 07-06-24-3545 Stari Grad Baščaršija 54 Hodžić Amir 033 532 631 Unutrašnji promet
SOFTIS d.o.o. Sarajevo 420093986006 07-06-24-17388 Ilidža Stupska bb Softić Sakib 063 398 832 Unutrašnji promet
SOFTIS d.o.o. Sarajevo 4200939860006 07-06-24-16489 Ilidža Srđana Aleksića 10 Softić Sakib 063 398 832 PP; mp; Unutrašnji promet
SOD mesar KLAONICA 07-06-24-1209 Hadžići Tarčin, Kreševski put bb Čolić Dževad 061 167 788 PP; mp; Unutrašnji promet
SOD mesar KLAONICA 07-06-24-1209 Hadžići Kreševski put bb, Tarčin Čolić Dževad 061 167 788 SH; B;C; O Unutrašnji promet
SOD Mesar "Klaonica" Hadžići Kreševski put bb Čolić Dževad +387(0)61 167 788
SOD Mesar "Klaonica" Hadžići Kreševski put bb Čolić Dževad +387(0)61 167 788
SOD FALAHI Hadžići 07-06-24-10195 Hadžići Milavke bb, Miševići Pepić Suljo 061 741 292 A; FARM Unutrašnji promet
SLOGA doo Hadžići 4200186820006 07-06-24-17800 Hadžići Binježevo bb Kovačević Redžo 033 519 000 WM Unutrašnji promet
SKUTER doo Sarajevo 07-06-24-11543 Novo Sarajevo Put života bb Sulja Sanela 033 659 124, 033 660 499 WM Unutrašnji promet
SIDŽIS 5B doo Sarajevo 07-06-24-6582 Ilidža Rakovička cesta 58 Rastoder Sead 033 764 560 WM Unutrašnji promet
Selimović Murat 3103969173403 07-06-24-20839 Vogošća Ljubina 31 Selimović Murat 062 080 678 B; FARM Unutrašnji promet
SD TERZO vl. Terzo Suljo 07-06-24-2910 Trnovo Pendičići bb Terzo Suljo 061 167 251 A; FARM Unutrašnji promet
SD OAZA-HM Trnovo 07-06-24-10829 Trnovo Lukavac bb Berilo Zlatka 061 388 057 A; FARM Unutrašnji promet
SD LOK PIL Trnovo 07-06-24-8641 Trnovo Dejčići bb Mulaosmanović Adis 061 183 505 A; FARM Unutrašnji promet
SD BERILO Trnovo 07-06-24-19235 Trnovo Lukavac bb Berilo Elvira 061 167 188 A; FARM Unutrašnji promet
SD 2A, vl. Bota Nihad 07-06-24-15811 Trnovo Šabanci bb Bota Nihad 033 438 181 B; FARM Unutrašnji promet
SD "Oaza - HM" Trnovo Trnovo Lukavac bb +387(0)33
ŠAHBAZ doo Sarajevo 4200024680006 07-06-24-3281 Vogošća Nova željeznička stanica 25 Šahbaz Dženan 033 434 298 SH; B;C; O Unutrašnji promet
Robot general trading Co doo Sarajevo 4200442090002 07-06-24-12588 Novo Sarajevo Zmaja od Bosne bb Gojak Alma 033 771 400, 033 722 754 PP; mp; Unutrašnji promet
Robot general trading Co doo Sarajevo 4200442090002 07-06-24-12589 Novo Sarajevo Azize Šačirbegović bb Čeliković Alisa 033 771 401 PP; mp; Unutrašnji promet
Robot general trading Co doo Sarajevo 4200442090002 07-06-24-2881 Novo Sarajevo Zmaja od Bosne bb Gojak Alma 033 771 560 Unutrašnji promet
Robot general trading Co doo Sarajevo 4200442090003 07-06-24-2881-1 Novo Sarajevo Azize Šaćirbegović bb Gojak Alma 033 771 560 Unutrašnji promet
Robot general trading Co doo Sarajevo 4200442090002 07-06-24-5703 Novi Grad Rajlovačka cesta 41 Oruč Selver 033 771 401 PP; mp; Unutrašnji promet
Robot general trading Co d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka cesta 41 Selver Oruč +387(0)33 771 401
Rail cargo Logistisc BH doo Sarajevo 4200097210008 07-06-24-11864-1 Ilidža Trešnje 1 Šivšić Hamed 033/775 450 WM Unutrašnji promet
PP Hodžić 07-06-24-12989 Ilijaš Balibegovići bb Hodžić Mevludin 061 470 878 A; FARM Unutrašnji promet
PLODNA DOLINA doo Hadžići 420201440000 07-06-24-18419 Hadžići Gornji Zovik 13 Ramić Agan 033 836 763 A; FARM Unutrašnji promet
PLANET doo Posušje, PJ Sarajevo 4272099470024 07-06-24-4074-1 Novi Grad Safeta Zajke 271 Čolaković Vezirka 033 491 200 WM Unutrašnji promet