Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO


Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluga organizovanja Međunarodne poslovne konferencije Kanton Sarajevo 2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 Kongresni servisni centar d.o.o. 19022,09 14 dana 14.09.2016 19022,09 14 dana Nije bilo izmjena

Nabavka kompjuterske opreme prema ponudi
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum Uni -Expert d.o.o. Sarajevo,4245018500008 6682,20 7 dana 24.03.2017 6682,20 5 dana Nije bilo izmjena

Tekuće održavanje aplikativnog softwara
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 72267100 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju direktni sporazum E-arhiva d.o.o. Sarajevo 4201850660000 6903,00 275 dana 31.03.2017 6903,00 275 dana Nije bilo izmjena

Nabavka kancelarijskog namještaja- MP
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum 1044-8-1-2/18 "Kraning" d.o.o. Lukavac 6949,80 10 dana 14.05.2018 6949,80 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku licenci za aplikativni softver za praćenje poljoprivrednih poticaja MP
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 48000000 Programski paketi i informacijski sistemi pregovarački postupak bez objave obavještenja 1044-4-2-3-5-2/18 E-arhiva d.o.o. Sarajevo 17901,00 7 dana 02.08.2018 17901,00 7 dana Nije bilo izmjena