Obavijest za voćare

Obavještavamo vlasnike plantažnih zasada jabuka i krušaka da nakon oborina izvrše zaštitu protiv minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) i jabučnog savijača (Cydia pomonella), čiji je let leptira zabilježen u istom periodu. Mogu se primjeniti neki od sljedećih preparata: Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Affirm i sl

Proizvođačima šljiva, savjetujemo da izvrše zaštitno prskanje protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), nakon oborina, mogu se primjeniti preparati kao što su: Captan WP 50 ili Kastor.
Potrebno je uraditi zaštitu i protiv truleži ploda (Monilia fructigena) jednim od fungicida: Teldor SC 500, Signum ili Switch 62,5. Ukoliko je zabilježen let šljivinog savijača potrebno je izvršiti zaštitu sa nekim od navedenih preparata Decis100, Coragen 20 SC, Delgate 250 WG, Affirm opti i dr.

Jagode na otvorenom, nakon ovih oborina potrebno je tretirati protiv truleži ploda (Botrytis cinerea) fungicidom: Switch 62,5, Teldor SC 500, Pyrus 400 SC i sl. Karenca je kod Teldora i Pyrusa 3 dana, a kod Switcha 7 dana.

Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.