Pregled osnovnih aktivnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za period 2021/2022.

Bosnian

Ministarstvo privrede je u toku 2021. i 2022. godine realiziralo je, u okviru svog Plana rada, mnoge značajne aktivnosti koje značajno utječu na ukupni poslovni ambijent u Kantonu Sarajevo. Izmijenjeni su ili su u nekoj od proceduralnih faza (utvrđivanje u Vladi ili donošenje u Skupštini) svi zakoni iz resora privrede, uložena su rekordna sredstva u podršku privredi i promociju privrede, kao i ukupnih privrednih potencijala Kantona Sarajevo. Neke od najvažnijih aktivnosti izdvojene su kako bi javnost, naviknuta na transparentan i javan rad Ministarstva, imala uvid u dio onoga što je realizirano u proteklih godinu i osam mjeseci. 

S ciljem lakšeg pregleda, realizovane aktivnosti segmentirane su po najistaknutijim oblastima kao što je poduzetništvo, zakonski okvir, poljoprivreda, turizam i drugo. Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan  Delić naveo je da je ovo tek dio aktivnosti, te da se niz drugih također realizira kroz saradnju s javnim preduzećima iz resora privrede, akademskom zajednicom, udruženjima i drugim partnerima s kojima Ministarstvo ima saradnju.

„Od pedesetak projekata koji su se realizovali ili se realizuju tokom ove godine, prema podacima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, jedna trećina su naši projekti iz Ministarstva privrede. Zadovoljni smo tim rezultatom, ali svakako uvijek ima prostora da se teži boljem i to je upravo naše opredjeljenje. Radimo intenzivno i vjerujemo da se neki od rezultata već vide, a neki će biti konkretno vidljivi kasnije, kako bude odmicalo vrijeme koje je u određenim projektima prosto presudan faktor“, pojasnio je ministar Delić. 

 

Podrška razvoju poduzetništva sa više od 300 miliona KM

 

1. Rasteretili smo privredu za 3,5 miliona maraka, kroz ukidanje parafiskalnih nameta za općekorisne funkcije šuma i umanjenje članarine Turističkoj zajednici;

2. Formirali Savjetodavno tijelo za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije;

3. Prvi i jedini smo u FBiH obezbijedili sistemsku pomoć i podršku privredi za očuvanje likvidnosti i sanaciju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom u iznosu od 21 milion maraka;

4. Realizirali smo Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu za  koji smo raspisali sedam javnih poziva za jedanaest pojedinačnih programa

5. Program smo realizirali i u 2022. godini. Programi su revidirani, unaprijeđeni i za devet  pojedinačnih programa proveli smo šest javnih poziva;

6. Obezbijedili smo 210 miliona beskamatne kreditne linije privrednicima u 2021. i u 2022. godini za širenje poslovne aktivnosti, modernizaciju postojećih proizvodnih pogona i ulaganje u nove investicije; Dali smo mogućnost u vrijednosti od milion KM za pojedinačnu kompaniju s rokom otplate do osam godina i 0 posto kamate;

7. Osigurali smo grant sredstva u iznosu od 5,09 miliona KM za otvaranje novih, konkurentnih radnih mjesta, modernizaciju, digitalizaciju i standardizaciju poslovanja i širenje poslovne aktivnosti malih, mikro i srednjih preduzeća,

8. Realizacijom javnih poziva za edukaciju i zapošljavanje u oblasti IT i BPO industrije podstićemo otvaranje visokokonkurentnih radnih mjesta, zapošljavanje i edukacije u oblasti brzorastućih industrija sa više od 200 novih radnih mjesta;

9. Podržavamo i promociju i očuvanje tradicionalnih zanata – obrta u okviru Programa podrške razvoju male privrede, i to direktnom podrškom u vrijednosti od milion KM , koje smo implementirali kroz javne pozive ciljano za očuvanje i promociju tradicionalnih zanata – obrta;

10. Kroz Registar dodijeljenih grant sredstava maloj privredi pratimo fluktuaciju i omogućavamo svim građanima Kantona transparentno praćenje trošenja ovih sredstava;

11. Podržavamo samozapošljavanje mladih i otvaranje novih poslovnih subjekata, kroz Program podrške mladima sa 2,3 miliona KM, kao i pokretanje 80 startup-a mladih;

12. Realizacijom Programa razvoja male privrede pružamo podršku razvoju centara za poduzetništvo, poduzetničkih inkubatora, klastera, tehnoloških parkova, zona male privrede i startup firmi.

 

Omogućavanje razvoja povoljnog privrednog ambijenta kroz zakonsku infrastrukturu

 

1. Donijeli smo Zakon o izmjenama i dopunama zakona o šumama Kantona Sarajevo;

2. Utvrdili smo potpuno novi Zakon o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju;

3. Donijeli smo i novi Zakon o koncesijama Kantona Sarajevo;

4. Uvodimo u zakonske okvire sve korisnike prirodnih bogatstava, javne i privatne poslovne subjekte;

5. Uradili smo analizu i aktivnosti na implementaciji projekta "Poboljšanje strateškog upravljanja u KS, kroz realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva (JPP)", koji se realizirao, uz podršku Integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP);

6. Kreirali smo katalog/listu od 11 projektnih ideja, koje su se potencijalno mogle realizirati kroz primjenu modela javno - privatnog partnerstva;

7. Pripremili smo i Nacrt zakona o javno – privatnom partnerstvu, čiji je cilj osigurati doprinos privrednom razvoju unapređenjem modela javno-privatnog partnerstva;

8. Usvojili smo i Prijedlog zakona izmjenama i dopunama o turizmu KS;

9. Pripremili smo i poslali u skupštinsku proceduru i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama KS;

10. Isto smo uradili i sa Prijedlog zakona o rudarstvu;

11. U pripremi je i zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija;

12. Pripremamo i novi zakon o poticaju male privrede s ciljem zakonskog regulisanja poticaja strateškim granama privrede;

13. Zaštitili smo drvoprerađivače s područja Kantona Sarajevo i biodiverzitet naših šuma donošenjem Odluke o uslovima i načinima prodaje šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda;

14. Intenzivno pripremamo i materijal za izradu Strategije razvoja turizma u KS;

 

Jačanje ambijenta pogodnog za privredno – investicioni razvoj Kantona Sarajevo

 

1. Osnovali smo prvu Agenciju za privlačenje investicija i privatizaciju u Kantonu Sarajevo  u okviru koje će poslovati i One stop shop šalter za investitore;

2. Osnovali smo Direkciju za turizam u okviru Ministarstva privrede KS;

3. Pokrenuli smo proces digitalizacije usluga u Ministarstvu privrede, a u saradnji s UNDP FINRA projektom pripremljen je software s ugrađenom vještačkom inteligencijom. Projekt vrijedi 760.000 KM, čija će implementacijom ubrzati i osavremeniti procese u Ministarstvu privrede KS;

4. Pokrenuli smo i proces osnivanja Centra za razvoj poduzetništva i poslovnog inkubatora kao sistemske podrške mladima za rast poslovne aktivnosti njihovih novoosnovanih kompanija;

5. Izdvojili smo 14 miliona KM za uređenje poslovno – industrijskih zona. Zatekli smo milion, a u 2021. uvećali smo iznos na 6,2 miliona, te u 2022. za skoro 8 miliona KM;

6. S ciljem razvoja strategije za privlačenje direktnih investicija ažurirali smo brošuru Investicijski profil Kantona Sarajevo;

7. Brošura “Seoski turizam u Kantonu Sarajevu”, koja je jedinstveni registar domaćinstava koja nude usluge iz oblasti ruralnog turizma u KS, izrađena je i objavljena u okviru našeg učešća u projektu "Ruralni turizam za planinske destinacije”, kojeg je finansirala Evropska unija, u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora;

8. Preuzeli smo finansiranje i organizaciju učešća na međunarodnoj izložbi inovacija i poduzetništva EXPO 2020 Dubai;

9. Povezujemo privrednike s međunarodnim poslovnim zajednicama kroz partnerstva i strateška partnerstva na značajnim poslovnim manifestacijama, kao što su: Sarajevo Biznis Forum, Sarajevo Unlimited, Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive Gradačac, Međunarodna poslovna konferencija 100 najvećih...;

10. Podrška smo udruženjima, nevladinim organizacijama i poslovnim subjektima u finansiranju manifestacija i poslovnih događaja koji promoviraju privredu i privredne subjekte s područja KS;

11. Pokrenuli smo osnivanje peletare - prvog proizvodnog javnog pogona vrijednog 8,5 miliona KM.

       

Za poljoprivredu i proizvodnju domaće hrane osigurano 13,6 miliona KM

 

1. Zatekli smo budžet od 5,5 miliona KM, dok smo u 2021. godini povećali izdvajanja za podsticaj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na 6,1 milion KM, te u 2022. godini na 7,5 miliona KM;

2. Podsticaje isplaćujemo redovno i bez prekida, a ove godine već smo isplatili 4,2 miliona KM;

3. Oformili smo i Registar poljoprivrednih podsticaja za transparentno praćenje tokova novca;

4. Oslobodili smo proizvođače biljne proizvodnje obaveze prilaganja računa za nabavku sjemena i sadnog materijala, te olakšali ispunjavanje uvjeta za podsticaj;

5. Uveli smo princip otkupa poljoprivrednih viškova na fer osnovi, te otkupili sve poljoprivredne viškove krompira i luka iz 2020. i 2021. godine i u saradnji s drugim institucijama distribuirali ga ranjivim kategorijama društva na području Kantona Sarajevo;

6. Donijeli smo novi Zakon o poljoprivrednim podsticajima i ruralnom razvoju, gdje je prvi put ruralni razvoj prepoznat u zakonu, jer sistemski i dugoročno radimo na unapređenju ruralnog razvoja, primarne poljoprivredne proizvodnje i prozvodnje domaće hrane;

7. Prepoznali smo potrebu podrške mladima u pokretanju seoskih domaćinstava i pokretanja poljoprivredne proizvodnje i, po prvi put, u zakon smo uvrstili poseban podsticaj mladima koji se odluče baviti poljoprivredom;

8. Izmijenili smo i Pravilnik o posebnim uslovima za novčane podsticaje kako bismo omogućili brže i efikasnije procese u dodjeli podsticaja;

9. Usvojili smo i Odluku za uvjete, rokove i dodjelu novčanih podsticaja za 2022. godinu u rekordnom vremenu, što nam je omogućilo brze i pravovremene isplate proizvođačima;

10. Iznosi podsticaja nikad nisu bili veći po svakoj pojedinačnoj proizvodnji.

       

Ekologija i zaštita javnog – veterinarskog zdravlja 

 

1. Za očuvanje pitke vode pripremili smo Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje;

2...