KONKURS za ustupanje na korištenjeribolovnih područja I,V,VI davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina na području Kantona Sarajevo