Sektor za trgovinu i ugostiteljstvo

Sektor za trgovinu i ugostiteljstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na osiguravanje uslova za razvoj i unapređenje tržišnih i ekonomskih odnosa u cilju obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i kapitala; unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji; promet roba i usluga unutar Kantona; bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona; praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona; učestvuje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; kontrola cijena proizvoda i usluga; zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima; praćenje rada proizvodnih i uslužnih društava iz oblasti trgovine i ugostiteljstva; privatizacija sa praćenjem efekata privatizacije; praćenje provođenja i izvršavanja zakona iz oblasti ugostiteljstva; praćenje i analiziranje kretanja potrošnje i efekata u ugostiteljstvu; ulaganja stranih lica u domaće subjekte; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora; radni odnosi; praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora; pripremanje propisa iz oblasti sektora; davanje mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada sektora; izrada ugovora i drugih akata, izrada analiza, studija, izvještaja, informacija i drugih materijala iz ove oblasti; izrada rješenja u prvom stepenu i rješenja po žalbama stranaka u upravnim stvarima; ovjera trgovačkih knjiga, knjiga žalbi i knjiga gostiju; i druge poslove iz nadležnosti sektora.