Sektor za industriju i energetiku

Sektor industrije i energetike vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uslove privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava; usmjeravanje finansijskih sredstava i njihovih izvora radi pokretanja proizvodnje; analizu vlasničko – organizacione strukture; privatizacija i praćenje efekata privatizacije; praćenje programskog prestruktuiranje privrede i predlaganje mjera za njeno unapređenje uvažavajući specifičnosti na području Kantona Sarajevo; predlaganje pravaca; prioriteta i dinamike investiranja u svrhu ubrzanja razvoja privrede;praćenje provođenja i izvršenja federalnih i kantonalnih propisa; učestvovanje u pripremi zakona; drugih propisa i opštih akata; izrada analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; praćenje sistemskih rješenja regulisanih zakonima u oblasti poduzetništva i privatne inicijative; praćenje i usmjeravanje samostalnih privrednika (obrtnika) u oblasti robne proizvodnje i u oblasti uslužnih djelatnosti; učestvovanje u izradi strategije razvoja energetike Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi godišnjeg ukupnog energetskog bilansa i praćenje ostvarenja; predlaganje distribucije energije i energenata; praćenje korištenja prirodnih bogatstava na nivou Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi i utvrđivanju programa geoloških istraživanja sa resornim ministarstvima; učestvovanje u pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursa; izrada rješenja u prvom stepenu i rješenja po žalbama stranaka u upravnim stvarima u drugom stepenu i druge poslove iz nadležnosti sektora.