Propisi

Zakon
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja ('Službene novine FBiH',PDF icon 55/01, PDF icon 31/14)
Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 53/03, 73/05 i 19/06) ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o privrednim društvima ('Službene novine FBiH',PDF icon 81/15)
Zakon o turizmu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 19/16)
Zakon o državnoj službi u FBiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 29/03)
Zakon o slatkovodnom ribarstvu ('Službene novine FBiH',PDF icon 64/04)
Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 39/04 i 73/05) ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o hrani ('Službeni list RBiH',PDF icon 50/04)
Uredba
Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno - privatnog partnerstva ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12 )
Uredba o članarinama u turističkim zajednicama ('Službene novine FBiH',PDF icon 18/09)
Uredba o nadzoru provedbe projekata javno - privatnog partnerstva ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12 )
Uredba o boravišnoj taksi ('Službene novine FBiH',PDF icon 18/09)
Uredba o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno - privatnog partnerstva ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12 )
Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/00) ('Službene novine FBiH', - )
Uredba o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o javno - privatnom partnerstvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12 )
Uredba o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/05 i 31/08) ('Službene novine FBiH',PDF icon 66/09)
Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/10, PDF icon 29/11)
Uredba o sadržaju Ugovora o javno - privatnom partnerstvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/12)
Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 16/02)
Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ('Službene novine FBiH',PDF icon 66/09, PDF icon 38/10, PDF icon 16/12)
Uredba o visini naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 12/99)
Uredba o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka ('Službene novine FBiH',PDF icon 58/15)
Uredba o utvrđivanju zona u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 5/98)
Odluka
Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 24/15, PDF icon 5/16)
Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 17/16)
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 30/08)
Odluka o granicama vodnih područja („Službene novine Federacije BiH”, broj 37/98) ('Službene novine FBiH', - )
Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2014. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 35_14.pdf)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 20/16, PDF icon 32/16, PDF icon 36/16, PDF icon 43/16)
Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriju FBiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 52/09, PDF icon 25/10)