Sanacija konstruktivnih elemenata objekata koji ugrožavaju sigurnost života i zdravlja ljudi i uklanjanje objekata koji prouzrokuju urušavanje konstrukcija – KJP Centar Skenderija

Kratak opis: Sanacija svih konstruktivnih elemenata objekata koji ugrožavaju sigurnost života i zdravlja ljudi i uklanjanje objekata koji prouzrokuju urušavanje konstrukcija; programom je obuhvaćeno: izrada izvedbenog projekta i izvođenje radova (skidanje svih slojeva Plaoa B faze do nivoa nilkona, zamjena nilkona, nabavka i ugradnja novoprojektovane međuspratne konstrukcije i novih slojeva, linijskih slivnika, gazišta, stepeništa, svih ulaza u objekat sa Platoa, te mat. za obradu holkera i diletacionih spojnica), uklanjanje trgovki A i B .

Podnosilac projekta: KJP CENTAR „SKENDRIJA“ doo SARAJEVO

Lokacija projekta: Terezija bb, 71000 Sarajevo

Okvirni iznos ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta: 3.000.000,00 KM

Trajanje projekta: 12 mjeseci