Izrada Studije "Potencijalni resursi za proizvodnju i snabdijevanje Kantona Sarajevo toplotnom i električnom energijom"

Kratki opis
Izrada Studije "Potencijalni resursi za proizvodnju i snabdijevanje Kantona Sarajevo toplotnom i električnom energijom", čiju strukturu čine sljedeći separati:
− Dio I Hidroenergetski potencijal - MHE;
− Dio II Energija vjetra - vjetroelektrane;
− Dio III Solarna energija;
− Dio IV Geotermalna energija;
− Dio V Kogeneracija na bazi prirodnog gasa;
− Dio VI Proizvodnja energije na bazi otpada;
− Dio VII Proizvodnja biogoriva i kogeneracija na bazi biomase;
− Dio VIII Električna energija – Prognoza potrošnje i snabdijevanje Kantona Sarajevo;
− Dio IX Snabdijevanje Kantona Sarajevo toplotnom energijom;
− Dio X Integracija, optimizacija i energetska efikasnost.
 

Ciljevi izrade Studije
Prvenstveni cilj izrade studije je osigurati bazne pretpostavke za razvojne programe u energetskom sektoru Kantona Sarajevo - koji se odnose na korištenje potencijalnih resursa (izvora, kapaciteta i primjenjivih tehnologija) za proizvodnju električne i toplotne energije u Kantonu Sarajevo kao i snabdijevanje Kantona Sarajevo toplotnom i električnom energijom u okvirima postavki/zahtjeva za zaštitu okoline, tj. studija ima za cilj da prepozna/ukaže na potencijalne energetske resurse, da identifikuje održiva energetska rješenja/projekte - provjerenim metodama, naglašavajući jasne ekonomske i okolinske pokazatelje.
Studija također ima za cilj poboljšanje energetske stabilnosti/sigurnosti u Kantonu Sarajevu, zaštitu okoline, poboljšanje procesa korištenja resursa i finalne energije, kao i poboljšanje stepena/kvaliteta upravljanja energijom/energentima u Kantonu Sarajevo. Dalje, studija ima i za cilj da značajno pomogne u procesu planiranja i odlučivanja institucija i organa vlasti u Kantonu Sarajevo, i da dâ jasnu sliku potencijalnim investitorima za ulaganja u energetski sektor Kantona
Sarajevo, kao i da se uspostavi lista prioriteta za realizaciju aktivnosti/akcija, održivih rješenja/projekata i dr., a sve cilju stvaranja potrebnih pretpostavki za razvojne programe u energetskom sektoru Kantona Sarajevo.
 

Podnosilac projekta:Kanton Sarajevo - Ministarstvo privrede

Lokacija projekta
Kanton Sarajevo i potrebni prostor izvan Kantona Sarajevo - kad su u pitanju separati studije: Dio VI Proizvodnja energije na bazi otpada, Dio VII Proizvodnja biogoriva i kogeneracija na bazi biomase i Dio IX Snabdijevanje Kantona Sarajevo toplotnom energijom, te kad su u pitanju: istraživanja, obrada podataka, analize, i dr., koje je nužno provesti/sačiniti, ne ograničavajući se na prostor Kantona Sarajevo, za potrebe drugih separata ove studije.
 

Okvirni iznos ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta: 2.340.000,00 KM
 

Trajanje projekta: 1 godina i 6 mjeseci