Izgradnja krova – rekonstrukcija ledene dvorane sa garažama, Centar Skenderija

Kratki opis

Izgradnja krovne konstrukcije sa svim slojevima krova i sa svim potrebnim instalacijama za potpunu funkcionalnost dvorane, rekonstrukcija montažne ploče između Ledene dvorane i Sajamske dvorane sa svim slojevima i instalacijama, kao i ugradnja novog cjevišta za led, završna obrada svih zidova, stubova i stropova sa izmjenom kompletnih instalacija, nabavka i ugradnja izvora rashladne energije projektiranog kapaciteta sa preuređenjem mašinske instalacije i pripadajuće opreme definisane već urađenim projektom, nabavka i ugradnja svog potrebnog mobilijara za održavanje takmičenja za dvoranske sportove na ledu (teleskopi, semafori,....)

Podnosilac projekta KJP CENTAR „SKENDERIJA“ doo SARAJEVO

Lokacija projekta Terezija bb, 71000 Sarajevo

Okvirni iznos ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta 6.800.000,00 KM

Trajanje projekta 9 mjeseci