Veterinarske stanice

Naziv Adresa Telefon Fax Broj rješenja Datum registracije i rok važenja
Veterinarska stanica
Veterinarska stanica "VET" d.o.o Hadžići
Hadžići, Mrđana Đoke 50 +387(0)33 418 556, +387(0)61 100 992 +387(0)33 418 556 07-06-24-1548 12.03.2012
12.03.2017
Veterinarska stanica
Veterinarska stanica DIVET" d.o.o. Ilijaš
Ilijaš, Stari Ilijaš b.b. +387(0)61 563 149 07-06-24-1548 12.03.2012
12.03.2017