Licence za organiziranje turističkog putovanja

Naziv nosioca licence Adresa Telefon Fax E-mail Web Broj izdate licence Datum izdate licence Razlozi prestanka važenja licence Datum prestanka licence Podaci o oduzimanju licence Datum oduzimanja licence Status licence
"Ard" d.o.o. Sarajevo Hamze Hume 4 033 533 662 033 944 220 info@ardtravel.ba http://ardtravel.ba 28.11.2018

Aktivna

Kompas-Sarajevo d.o.o. Titova 8 033 565 601 033 208 015 info@kompas.ba http://kompas.ba 11.06.2018

Aktivna

"Zenith group" d.o.o. Sarajevo Nikole Šopa 9 033 836 622 033 838 629 info@zenithgroup.ba http://mp.ks.gov.ba/www.zenithgroup.ba. 11.06.2018

Aktivna

Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići PJ Putnička agencija Almy Travel 2 Sarajevo Putnička agencija Almy Travel 2 Sime Milutinovića 3 033 221 853 033 221 853 aranzmani@almytravel.ba 13.06.2018

Aktivna

"Vivendi" d.o.o. Vrazova 4 033 259 205 033 259 205 info@vivendi.ba http://vivendi.ba 07.08.2018

Aktivna

"Bosnian Holidays" d.o.o. Sarajevo Rustempašina 14 033 761 600 033 761 601 info@bosnianholidays.ba http://bosnianholidays.net 12.09.2018

Aktivna

"Kantić Touristik" d.o.o. Tešanj Sarajevo Put života 2 033 206 482 032 663 555 kantour@bih.net.ba http://kantic-touristik.com 07-05-22-3560 13.09.2018

Aktivna

Centrotrans Eurolines Agencija Centrotours Ferhadija 16 033 770 802 033 770 853 info@centrotrans.com http://centrotrans.com 07-05-22-13612 02.10.2018

Aktivna

Bosnaexpres d.d. Doboj Jug Sarajevo Put života 2 033 209 680 033 209 680 info@bosnaexpres.ba http://bosnaexpres.ba 07-05-22-14178 08.10.2018

Aktivna

Sirius Travel d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 5 033 550 940 033 550 941 siriustravel@bih.net.ba http://sirius-travel.ba 07-02-22-13756 22.10.2018

Aktivna

V.I.P. Travels d.o.o. Sarajevo Zelenih beretki bb 033 443 900 033 271 801 vip_t@bih.net.ba http://viptravels.ba 07-05-22-13666 05.11.2018

Aktivna

Mia Tours d.o.o. Sarajevo Trg djece Sarajeva 1 033 200 300 033 552 526 miatours@bih.net.ba 07-05-22-14377 05.11.2018

Aktivna

"Putnička agencija FIBULA AIR TRAVEL AGENCY" Sarajevo Ferhadija 24 033 232 523 033 272 790 info@fibula.ba http://fibula.ba 07-05-22-1615 05.11.2018

Aktivna

M-97 d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 24 033 711 835 033 711 836 m97tours@gmail.com 07-05-22-13864 14.11.2018

Aktivna

Let's Balkan d.o.o. Stupska bb 033 676 116‬ info@letsbalkan.com http://www.letsbalkan.com 07-02-22-15399 15.11.2018

Aktivna

City travel d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 54 033 572 000 033 572 001 info@citytravel.ba 07-02-22-16005 28.11.2018

Aktivna

Babić-Bisstours d.o.o. Zenica Sarajevo Sarači 77, Morića han 033 236 620 033 271 281 bbabic@biss-tours.ba http://biss-tours.ba 07-02-22-14934 28.11.2018

Aktivna

"Ventura Travel Agency" d.o.o. Sarajevo Sime Milutinovića 3 033 555 111 033 555 111 sarajevo@vta.ba http://vta.ba 18.05.2018

Aktivna