Licence za organiziranje turističkog putovanja

Naziv nosioca licence Adresa Telefon Fax E-mail Web Broj izdate licence Datum izdate licence Razlozi prestanka važenja licence Datum prestanka licence Podaci o oduzimanju licence Datum oduzimanja licence Status licence
Babić-Bisstours d.o.o. Zenica Sarajevo Sarači 77, Morića han 033 236 620 033 271 281 bbabic@biss-tours.ba http://biss-tours.ba 07-02-22-14934 28.11.2018

Aktivna

"Ventura Travel Agency" d.o.o. Sarajevo Sime Milutinovića 3 033 555 111 033 555 111 sarajevo@vta.ba http://vta.ba 07-05-22-1960 18.05.2018

Aktivna

Dream holidays d.o.o. Terezije bb 033 431 530 info@dreamholidays.ba http://dreamholidays.ba 07-08-22-19267/19 06.01.2020

Aktivna

"ALBATROS TRAVEL"d.o.o. Putnička agencija Albatros Travel Branilaca Sarajeva 47 033 552 966 albatros.sa@outlook.com http://albatros.ba 07-02-22-6432 25.04.2019

Aktivna

"Bosnian Holidays" d.o.o. Sarajevo Blažujski drum 40 033 761 600 033 761 601 info@bosnianholidays.ba http://bosnianholidays.net 07-05-22-17131 12.09.2018

Aktivna

Tulip Travel d.o.o. Josipa Štadlera 7 033 200 727 033 200 727 info@tuliptravel.ba http://tuliptravel.ba 07-08-18-3047/20 12.03.2020

Aktivna

UNILINE PLUS d.o.o. Ferhadija 2/I 033 218 260 033 226 092 Sarajevo@uniline-plus.ba http://uniline-plus.ba 07-02-22-8298/19 01.07.2019

Aktivna

V.I.P. Travels d.o.o. Sarajevo Zelenih beretki bb 033 443 900 033 271 801 vip_t@bih.net.ba http://viptravels.ba 07-05-22-13666 05.11.2018

Aktivna

"S" Tours d.o.o. S.H. Muvekita br. 2 033 444 808 info@stours.ba http://stours.ba 07-04-18-9077/20 24.08.2020

Aktivna

City travel d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 54 033 572 000 033 572 001 info@citytravel.ba 07-02-22-16005 28.11.2018

Aktivna

Relax Tours d.o.o Sarajevo Alekse Šantića 5 033 263 190 033 263 190 relaxtours@relaxtours.com http://relaxtours.com 07-05-22-13579 18.11.2019

Aktivna

Viktorius d.o.o. Ferhadija 24 061 860 232 07-02-22-10084 11.04.2019

Aktivna

"Vivendi" d.o.o. Vrazova 4 033 259 205 033 259 205 info@vivendi.ba http://vivendi.ba 07-05-22-2709 07.08.2018

Aktivna

MSY-BH d.o.o Terezije bb 033 665 054 033 665 054 tarik.abhw@gmail.com 07-08-18-2610/20 27.02.2020

Aktivna

"NEBO-TOURS" d.o.o. Sarajevo Ćemaluša 6 033 551161 033 551 160 info@nebotours.ba 07-02-22-7126 18.06.2019

Aktivna

Sirius Travel d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 5 033 550 940 033 550 941 siriustravel@bih.net.ba http://sirius-travel.ba 07-02-22-13756 22.10.2018

Aktivna

Pangaia d.o.o. Terezije bb 033 870 161 info@pangaiatravel.com http://pangaiatravel.com 07-04-18-8874/20 24.08.2020

Aktivna

Alaska d.o.o. Bosanskih gazija 33 061 032 561 07-02-22-12205/19 03.10.2019

Aktivna

Let's Balkan d.o.o. Stupska bb 033 676 116‬ info@letsbalkan.com http://www.letsbalkan.com 07-02-22-15399 15.11.2018

Aktivna

Buena vista d.o.o. Zenica Podružnica Sarajevo Branilaca Sarajeva 21 033 550 540 033 550 560 buenavista@bih.net.ba http://solazur.ba 07-02-22-17119 28.01.2019

Aktivna

Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići Almy Travel 2 Sime Milutinovića 3 033 221 835 033 221 835 aranzmani@almytravel.ba http://almytravel.ba 07-05-22-1314 13.06.2018

Aktivna

"ELITE TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Kovači 24 033 573 340 033 573 342 elitetravel@bih.net.ba http://elitetravel.ba 07-08-26462/19 19.02.2020

Aktivna

TRAVEL PLUS d.o.o. Ferhadija 21 033 238 811 033 238 811 info@travelplus.ba http://travelplus.ba 07-02-22-8702 11.06.2019

Aktivna

Bosnaexpres d.d. Doboj Jug Sarajevo Put života 2 033 209 680 033 209 680 info@bosnaexpres.ba http://bosnaexpres.ba 07-05-22-14178 08.10.2018

Aktivna

"2MTravel" d.o.o. Petrakijina 24 061456037 ajdin@2mtravel.ba 07-8-18-5911/20 17.06.2020

Aktivna

Zoom Travel d.o.o. Sarajevo Vogošćanskih odreda do broja 44 033 847 112 033 847 821 zoom-travel.com.marketing@zoom-travel.com http://zoom-travel.com 07-02-22-14157 20.09.2019

Aktivna

M-97 d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 24 033 711 835 033 711 836 m97tours@gmail.com 07-05-22-13864 14.11.2018

Aktivna

Travel centar d.o.o. Sarajevo Štosmajerova 1 033 214 633 033 214 633 travelcentar@bih.net.ba http://travelcentar.ba 07-02-22-14174 20.12.2018

Aktivna

"Zenith group" d.o.o. Sarajevo Nikole Šopa 9 033 836 622 033 838 629 info@zenithgroup.ba http://zenithgroup.ba 07-05-22-3397 11.06.2018

Aktivna

Centrotrans Eurolines dd Agencija Centrotours Bulevar Meše Selimovića 97 033 770824 07-08-22-18048/19 04.02.2020

Aktivna