Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina" ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama

Bosnian
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
03.08.2017
Obavještenje objavljeno gdje: 
Drugi elektronski mediji
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
Forest and wood engineering d.o.o.
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
2950,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Wald projekat d.o.o. Bosanska Krupa
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja):