Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko"

Bosnian
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
03.08.2017
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
9950,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Drugi elektronski mediji
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
Forest and wood engineering d.o.o.
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Wald projekat d.o.o. Bosanska Krupa
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja):