Javne nabavke

Ukupno 50
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2020. godinu Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.12.2019 114.543,00
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2019. godinu prva izmjena Plan nabavki 30.12.2019
Ugovor o nadogradnji programa sa novim verzijama i redovnom održavanju softvera i baze podataka "Poljoprivredni podsticaji" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 7.020,00 7.020,00 "IT SYSTEMS"
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 567,05 25.06.2019 567,05 567,05 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo
Ugovor o isporuci elektronskih feromonskih klopki-lovki za praćenje štetnika u biljnoj proizvodnji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 7.014,15 7.014,15 "Katarina" d.o.o. Mostar
Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2019. godinu Plan nabavki 15.04.2019
Plan javnih nabavki JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" za 2019. godinu Plan nabavki 29.03.2019
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ugovor o javnoj nabavci usluge organizacije edukacije za javna tijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 7.020,00 7.020,00 Privredna komora Kantona Sarajevo
Ugovor za nabavku licenci za aplikativni softver za praćenje poljoprivrednih poticaja MP Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.08.2018 17.901,00 17.901,00 E-arhiva d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja - MP Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.07.2018 17.901,00
“Nabavka trajnih licenci za bazu aplikacije poljoprivredni poticaji i nabavke usluge najma backup baze na udaljenoj lokaciji“ - MP Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.06.2018
Nabavka zaštitne odjeće i obuće za lugare - US Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.06.2018 33.920,00
Nabavka kancelarijskog namještaja- MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 6.949,80 6.949,80 "Kraning" d.o.o. Lukavac
Plan nabavki za 2018. godinu Uprave za šumarstvo Plan nabavki 28.02.2018
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2018. godinu Plan nabavki 31.01.2018
Izmjena i dopuna Plana nabavke MInistarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki 28.12.2017
Izrada šumsko-gospodarske osnove za privatne šume na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.10.2017 25.857,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina" ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama Pokretanje i tok postupka 03.08.2017 2.950,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 03.08.2017 1.950,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" Pokretanje i tok postupka 03.08.2017
Izrada šumsko-gospodarske osnove za privane šume na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2017 266.619,00
Obavještenje o nabavci 1044-1-2-2-3-1/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2017
LOT 3 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina", ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
LOT 2 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
LOT 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađianju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
Tekuće održavanje aplikativnog softwara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 6.903,00 6.903,00 E-arhiva d.o.o. Sarajevo 4201850660000
Usluge tekućeg održavanja aplikativnog softwarea Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2017 6.903,00
Nabavka kompjuterske opreme prema ponudi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 6.682,20 6.682,20 Uni -Expert d.o.o. Sarajevo,4245018500008
Nabavka kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2017 6.682,20
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki 27.02.2017
Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2017. godinu Plan nabavki 06.03.2017
Izmjena i dopuna Plana nabavke Ministarstva privrede za 2016 godinu (druga) Plan nabavki 09.12.2016
Izrada Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja KJP ZOI'84 i hotela Maršal d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2016 7.020,00
Nabavka prenosnog računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2016 1.659,00
Ugovor o nabavci usluga organizovanja Međunarodne poslovne konferencije Kanton Sarajevo 2016 Ugovaranje i realizacija 14.09.2016 19.022,09 19.022,09 Kongresni servisni centar d.o.o.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke organizovanja Međunarodne poslovne konferencije Kanton Sarajevo 2016 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.08.2016 19.022,09
Izmjena i dopuna plana nabavke Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
Ugovor br. 17-14-26206-30 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-23024-23 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-23024-25 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-23024-24 nabavka i isporuka servera Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila1 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila Ugovaranje i realizacija
Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2016. godinu Plan nabavki
Plan nabavki Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI MINSTARSTVA PRIVREDE ZA 2015.GODINU Plan nabavki
Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2015. godinu Plan nabavki
Plan javnih nabavki Ministarstva privrede za 2015. godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00