Javne nabavke

Ukupno 23
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Tekuće održavanje aplikativnog softwara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 6.903,00 6.903,00 E-arhiva d.o.o. Sarajevo 4201850660000
Usluge tekućeg održavanja aplikativnog softwarea Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2017 6.903,00
Nabavka kompjuterske opreme prema ponudi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 6.682,20 6.682,20 Uni -Expert d.o.o. Sarajevo,4245018500008
Nabavka kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2017 6.682,20
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki 27.02.2017
Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2017. godinu Plan nabavki 06.03.2017
Izmjena i dopuna Plana nabavke Ministarstva privrede za 2016 godinu (druga) Plan nabavki 09.12.2016
Izrada Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja KJP ZOI'84 i hotela Maršal d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2016 7.020,00
Nabavka prenosnog računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2016 1.659,00
Ugovor o nabavci usluga organizovanja Međunarodne poslovne konferencije Kanton Sarajevo 2016 Ugovaranje i realizacija 14.09.2016 19.022,09 19.022,09 Kongresni servisni centar d.o.o.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke organizovanja Međunarodne poslovne konferencije Kanton Sarajevo 2016 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.08.2016 19.022,09
Izmjena i dopuna plana nabavke Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
Ugovor br. 17-14-26206-30 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-23024-23 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-23024-25 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-23024-24 nabavka i isporuka servera Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila Ugovaranje i realizacija
Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2016. godinu Plan nabavki
Plan nabavki Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI MINSTARSTVA PRIVREDE ZA 2015.GODINU Plan nabavki
Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2015. godinu Plan nabavki
Plan javnih nabavki Ministarstva privrede za 2015. godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00