Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA P, 03/24/2017. GODINU


Nabavka kompjuterske opreme prema ponudi
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum Uni -Expert d.o.o. Sarajevo,4245018500008 6682,20 7 dana 24.03.2017 6682,20 5 dana Nije bilo izmjena

Tekuće održavanje aplikativnog softwara
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 72267100 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju direktni sporazum E-arhiva d.o.o. Sarajevo 4201850660000 6903,00 275 dana 31.03.2017 6903,00 275 dana Nije bilo izmjena