Seminar "Javne nabavke u EU"

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Privredna komora Kantona Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Vlada regije istocne Flandrije iz Belgije, partneri su na projektu "Jačanje infrastrukture za podršku MSP". Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta bosanskohercegovackih institucija i poslovnih organizacija, kako bi se što uspješnije pripremile za ulazak u EU.
 
U okviru Projekta je 27.09.2010. godine u prostorijama SERDA-e održan je seminar za državne službenike i predstavnike nevladinog sektora na temu „Javne nabavke prema procedurama i regulativama EU”. Predavač iz Flandrije bio je g. Christophe Veys, pravni savjetnik za javne nabavke.Govoreći o historijskom kontekstu i analizi trenutnog stanja u oblasti javnih nabavki posebno je naglasio njihov značaj s obzirom na to da cak 16% BDP Evropske unije ide kroz proces javnih nabavki.U toku seminara prezentirani su različiti postupci i procedure javne nabavke kroz konkretne primjere iz prakse kao i uticaj EU direktiva na proces javnih nabavki.

Drugo predavanje na temu javnih nabavki za predstavnike privatnih i javnih preduzeća održano je 28.09.2010. godine u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo sa posebnim osvrtom na položaj i ulogu malih i srednjih preduzeća u ovom procesu.