PRVA BRANDING KONFERENCIJA U BIH

Marketing agencija “Via Media” organizovala je 15. juna u Sarajevu Prvu branding konferenciju u BiH, pod nazivom "Il' si brand ili nisi", koja je namijenjena poslovnim ljudima koji žele unaprijediti svoje poslovanje, te steći neophodna znanja o izgradnji jakog branda s ciljem podizanja svijesti domaćih poduzetnika o važnosti brandinga.

Direktorica Agencije “Via Media” Vesna Beganović u uvodnom obraćanju je kazala da je Prva branding konferencija u BiH fokusirana na situaciju na domaćem tržištu, s posebnim naglaskom na strategiju brandiranja.

Konferenciju je otvorio ministar privrede Kantona Sarajevo, Dr Rusmir Sendić, koji je tom prilikom istakao da je brand filozofija poslovanja, a ne misaona imenica, te da se proces brandinga ne dešava na tržištu proizvoda i usluga, već isključivo u glavama i svijesti potrošača. Poredeći brandiranje u inostranstvu i u BiH, ministar Sendić je kazao da se u BiH više ulaže u kapitalnu vrijednost firme, a zanemaruju se materijalne vrijednosti, kao što su ljudi, znanje, kupci, imidž...

"Branding je mogući izvor konkurentskih prednosti naše ekonomije, odnosno naših kompanija", istakao je ministar Sendić.

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Ante Domazet, koji je održao predavanje o konkurentnosti brandova na tržištu BiH, kazao je da je pristup brandingu pokušaj da se otkrije jedan novi, čudesni svijet resursa i sposobnosti kojima kompanije treba da raspolažu, s ciljem sticanja konkurentskih prednosti.

Prema njegovim riječima, u današnje vrijeme kompaniju upravo čini kompanijom ono što je njen brand.

"Većina naših menadžera danas govori kako ima dobru tehnologiju, dobar proizvod, a rijetko ćemo čuti da je taj proizvod brand i da je postao svojina, emotivni dio potrošača. Brand je danas ono što potrošači nose u svojim glavama kao vrijednost", istakao je profesor Domazet.