Obilazak izvođenja radova na regulaciji rijeke Tilave u naselju Donji Kotorac

Dana 24.08.2010. godine u 12,00 sati ministar privrede, gosp. Abid Šarić i načelnik Općine Ilidže, gosp. Amer Ćenananović sa  svojim saradnicima će obići lokalitet  gdje se izvode radovi na regulaciji i uređenju rijeke Tilave u naselju Donji Kotorac.

Za radove na regulaciji korita rijeke Tilave Ministarstvo privrede je od 2003. godine do sada izdvojilo 803.074,98 KM.

Ovi radovi se izvode sa ciljem uređenja korita i zaštite od poplava.